Demo

دوره مهندسی ان ال پی

 در این دوره 33 تکنیک آموزشی در هر موردی آموزش داده می‌شود. شامل مواردی همچون: رفع ترس ها به صورت کامل، رفع وسواس ها، رهایی از ناراحتی های ناشی از مشاجره، آنکراژ زنجیره‌ای، پیدا کردن رسالت فردی، رهایی از انواع فوبیا و ... این دوره کاملا عملی و پر محتوا است و فرد آموزش دیده می‌تواند در زندگی خود براحتی هم مسائل خود را حل کند و هم مشاوره به سایرین را آغاز کند .

 

>ان ال پی چیست ؟         >فرم پیش ثبت نام

 
Award 2013

گواهینامه مستر NLP

از موسسه Body & Mind conception فرانسه

Award 2011

گواهینامه مستر NLP

از موسسه Body & Mind conception فرانسه