Demo

دوره اناگرام پایه

در این دوره تاریخچه مبانی اناگرام معرفی شده و 9 تیپ شخصیتی افراد، نقاط ضعف و قوت آن‌ها، همچنین رفتارهای آن‌ها در شرایط مختلف معرفی می‌شود.

 

>اناگرام چیست ؟     >فرم پیش ثبت نام دوره

 

 

 
Award 2013

گواهینامه مستر NLP

از موسسه Body & Mind conception فرانسه

Award 2011

گواهینامه مستر NLP

از موسسه Body & Mind conception فرانسه