Demo

کانون ان ال پی ایران:

این موسسه در سال 1380 به دست توانمند دکتر کوروش معدلی به منظور توسعه دانش فردی در حوزه برنامه ریزی و مدیریت بر خویشتن و بالا بردن سطح آگاهی و دانش عمومی اقدام به برگزاری دوره های علوم نوین انسانی و توسعه اقتدار فردی نموده است و دراین راستا با آموزش صحیح وآکادمیک علوم نوینی چون ان ال پی ، اناگرام ، برنامه ریزی اریکسونی ، کوچینگ ، پشتیبانی کار و زندگی  و دیگر علوم روز دنیا توانسته است با برگزاری صدها سمینار ودوره آموزشی مستمر واستاندارد به این  هدف جهانی دست یافته وبه عنوان اولین مرکز رسمی آموزش این علوم در ایران معرفی گردد.

این موسسه همچنین نماینده دو موسسه فرانسوی Acceder و Body & Mind Conception در آموزش ان ال پی می‌باشد.

 کانون ان ال پی ایران : www.kanoonnlp.com

 

 

 

 
Award 2013

گواهینامه مستر NLP

از موسسه Body & Mind conception فرانسه

Award 2011

گواهینامه مستر NLP

از موسسه Body & Mind conception فرانسه