Demo

اطلاعات پرداخت

شماره کارت:

3405 6043 1211 6274

به نام: محسن درخشان فر

 

پرداخت از طریق موبایل با شماره‌گیری #33384333*741*

به نام کانون NLP خوزستان

 

دوستان گرامی پس از پرداخت وجه دوره لطفاً با دفتر کانون تماس گرفته و اطلاعات وجه پرداخت شده را ارایه فرمایید.

 
Award 2013

گواهینامه مستر NLP

از موسسه Body & Mind conception فرانسه

Award 2011

گواهینامه مستر NLP

از موسسه Body & Mind conception فرانسه