Demo

ارتباط موثر در مسیر موفقیت

امروزه ما در دنیایی زندگی می كنیم كه ناگزیر از ارتباط و برخورد با دیگران هستیم. آنچه مسلم است كه هیچ كس قادر نیست بدون كمك و مساعدت و ارتباط با دیگران، نیازهای معمولی خود را برطرف سازد. حال سئوالی كه اینجا مطرح می شود این است كه چگونه باید با دیگران ارتباط برقرار كنیم و جهت افزایش این ارتباط چه كارهایی باید انجام دهیم یا اینكه چه كارهایی نباید انجام دهیم.

در معاشرت باید با روی گشاده و نرمی و مهربانی با همه رفتار نمود و تندخویی با هركس كه باشد بد است. اگر خود را در سطح دیگران قرار دهیم و از زبان آنها برای انتقال نقطه نظرهای خود استفاده كنیم، اغلب به نتیجه دلخواه می رسیم و با دیگران در سطح خود آنها ظاهر شدن همان برقراری ارتباط موثر می باشد .بعضی ها گمان می كنند كه ارتباط فقط شامل حرف زدن، نوشتن و یا بحث كردن است، اینها از عناصر مهم ارتباطی هستند ولی در واقع ارتباط را رفتاری می گوییم كه پیامی در خود دارد كه توسط طرف مقابل ما درك می شود، خواه شفاهی باشد یا غیر شفاهی، آگاهانه یا نا آگاهانه، عمدی و یا غیر عمدی و ... ولی اگر ادراك شود، جنبه پیام ارتباطی پیدا می كند و همین عدم درك پیام رابطه را مختل، و نارسا می سازد. ارتباطات عامل و منشا بسیاری از شادیها و غصه ها و رنجها ی زندگی است، زندگی شاد، زندگی سرشار از دوستی است. روشن است كه با افراد متفاوت، رفتارهای متفاوتی خواهیم داشت تاكید بر خصوصیات مشترك ارتباط را موثر می كند، ما انسانها با یكدیگر مشتركات فراوان داریم، با كمی تمرین می توان خود را همراه دیگران بیابیم و با آنها دوست و هم رأی شویم.

● شیوه های افزایش ارتباط خود با دیگران :

۱) صریح وصادق بودن:

سعی كنیم در روابط خود با دیگران صریح و صادق باشیم، در گفته های خود صریح و صمیمی باشیم و از هر نوع ابهامی اجتناب كنیم، چون اگر منظور خود را با صراحت بیان نكنیم طرف مقابل ما به اشتباه می افتد و به حدس و گمان متوسل می شود و از واقعیت دور می گردد.

۲) احساسات خود را بیان كردن:

با احساس خود روراست باشیم، سعی كنیم مشكلات زندگی و احساساتی كه داریم، با همسر و شریك و با طرف مقابل خود در میان بگذاریم .حتی اگر گمان كنیم كه باعث ناراحتی آنها میشود اگر می خواهیم با طرف مقابل خود ارتباطی معقول و منطقی بر پایه تفاهم داشته باشیم، بهترین روش روراست بودن است و احساس خود را با وی در میان گذاشتن است. اگر مشكلی را حل نشده باقی بگذاریم و یا موضوعی را كه مداخله وگفتگو در باره آن الزامی است به میان نكشیم، مثل این است كه دمل چركین و دردناكی را سرجایش گذاشته و به حال خود رها كرده باشیم .

۳) زمینه مشترك و نكات مشابه را یافتن :

درجست و جوی زمینه های مشترك باشیم، سعی كنیم در ارتباطمان بیشتر نكات مشترك و مشابه را بیابیم. اهداف و نیازها و نگرانیها را از نظر او نگاه كنیم و برای اینكه شرایط طرف مقابل را درك كنیم باید امور او را از دید و نظر او ببینیم و با پرس و جو، از اموری كه باعث نگرانی او شده، متوجه گردیم، همین نكات مشترك زمینه های مساعدی هستند كه شالوده همدلی و وحدت و تفاهم را بر روی آن می توان بنا كرد، عبارتی مثل : (( من و تو هر دو همین را می خواهیم )) را می توان بیان نمود.

۴) همدلی و همدردی كردن:

سعی كنیم با شخص احساس مشترك داشته باشیم. شادی و غم او را شادی و غم خود به حساب آوریم و موقعی كه او احساس غم می كند ما نیز با او همدرد و هم غم شویم و بالعكس مساعی ما این باشد كه با سیستم حسی فرد ارتباط برقرار كنیم.

۵) شنونده خوبی بودن:

شنونده خوبی باشیم وگوش كردن را یاد بگیریم .گوش كردن به سخن وكلام دیگری موجب می شود تا او در نهایت آرامش خیال، به طور واقع، منویات قلبی و احساسات خود را با ما در میان بگذارد و برایمان احترام قائل شود و آماده شنیدن نظرات ما شود.

۶) سیستم روحی افراد را شناختن و تقلید از آنها:

برای این كار باید به دقت به افراد چشم بدوزیم و به سخنان آنها به دقت گوش فرا دهیم و ببینیم غالبا از چه نوع كلماتی استفاده می كنند آنگاه با استفاده از همان نوع كلمات، تقلید از لحن صدا، حالات و حركات چشم ها به گونه ای با آنها، نحوه فكر و عملكرد ذهنی شان مطابق باشد.

۷) شخصیت افراد را در نظر گرفتن:

باید ببینیم طرف مقابل ما چه شخصیتی دارد، برون گراست یا درون گرا، برای صمیمیت با درون گرایان باید ببینیم چه ایده ها و ارزشهايی برای آنها اهمیت دارد و آنگاه بكوشیم تا با توجه به چارچوبهای ذهنی شان با آنها رفتار كنیم و صحبت كنیم و بالعكس، برای همدلی با برون گرایان به آنها نشان دهیم كه آنچه می گویند و عمل می كنند با اندیشه و رفتار مردم هماهنگ است.

۸) تقویت نمودن عزت نفس :

برای تقویت عزت نفس خود باید با تعمق در ژرفای وجود از دنیای پیچیده درون خود آگاه شویم، به كاستی هایمان پی ببریم، جهت گیری هایمان را در قبال رویدادهای مردم و شرایط گوناگون مشخص نمائیم.

۹) محترم شمردن احساس طرف مقابل :

همواره رفتاری احترام آمیز داشته باشیم و احساس طرف مقابلمان را محترم بشماریم، كوچك كردن همدیگر، به خصوص درحضور دیگران در مناسبات و روابط، اثرتخریبی دارد، رفتار توام با ظرافت و ملایمت نه فقط شامل رفتار مودبانه می شود، بلكه صفا و صداقت واقعی و اعتماد كامل نیز در بردارد.

۱۰) سكوت نمودن :

سكوت پیامی اعجاز گر در امر ارتباط است و یكی از جنبه های مهم ارتباط است، مشروط بر اینكه حاوی پیامی باشد، سكوت می تواند در مناسبات انسان عشق و رضایت و خشنودی و تفاهم دوگانه و احساسها را منتقل سازد.

۱۱) عدم افراط در موعظه:

منظورمان را به صورت سخنرانی و نصیحت خشك و تو خالی بیان نكنیم. موعظه می تواند جنبه افراطی و مخرب در روابط داشته باشد و ما باید سعی كنیم حد اعتدال را نگاه داریم و برای سخنانمان ارزش قائل شویم و جایی كه از ما نظر می خواهند، نظر بدهیم .

۱۲) وقت و موقعيت شناس بودن :

یاد بگیریم كه چه وقت شوخی و چه وقت جدی باشی، هیچگاه طرف مقابلمان را دست نیدازیم، از گفتن جملات وكلماتی كه بار اخلاقی و فرهنگی مناسبی ندارند در بیان منظورمان، خوداری نماییم، شوخی كردن باید با توجه به موقعیت و زمان خاصی باشد.

۱۳) مخالف نمودن به شیوه مناسب :

یاد بگیریم كه چگونه بدون بحث و جدلهای مخرب، مخالفت خود را نشان دهیم، جر و بحثها غالبا با بلند كردن صدا، داد و فریاد، خشم و غضب، همراه است. بحث و جدلها تا حدود زیادی تحت تأثیر گرایشات و خلق و خوی افراد درگیر مباحثه قرار می گیرد .اكثریت مردم فاقد روحیه خود پسندانه افراطی هستند، به این علت با تسلطی كه بر نفس خود دارند می توانند از درگیری و اهانت خودداری كنند. كسی كه می خواهد شما را خشمگین كند تا از كوره در بروید، بهترین راه مقابله با آن برگزیدن روشي سازنده به جای عكس العمل و روش مخرب و منفی است كه او به آن توسل جسته است .

۱۴) یكی بودن قول و عمل :

سعی كنیم قول و عملمان یكی باشد .هنگامی كه خودمان برای گفته های خود ارزش قایل نیستیم، چه انتظاری می توان داشت كه دیگران قولها و سخنان ما را محترم بشمارند .هنگامی كه ما قول می دهیم كاری را انجام دهیم، سعی كنیم آن را به مرحله عمل برسانیم و اگر ناتوان در انجام آن هستیم هرگز خود مكلف به وعده ای كه از عهده آن بر نمی آییم، نكنیم روراست و صادقانه بگوییم نمی توانیم .

پس برای اینكه دیگران را به خوبی درك كنیم باید بتوانیم اطلاعات را به خوبی از آنها كسب كنیم و این امر منوط به توانایی ما در دقیق گوش كردن، دقت نظر، همدلی، طرح سئوالات مفید و سودمند و احترام متقابل است. احترام با سیستم حسی فرد دیگر، مشاهده همه چیز از نگاه او و سر در آوردن از نیازها و علایقش به ما كمك می كند كه اطلاعات را به نحوی دریافت كنیم كه به سهولت قابل فهم و هضم باشد. دو عامل اساسی ارتباط، همان درك شدن و درك كردن است. زندگی یك مسابقه صرف نیست، می توانید با اشخاص به گونه ای رفتار كنید كه هر كس خود را یك برنده در نظر بگیرد و احساس پیروزی كند. شرایط پیروز شدن یكی و باختن دیگری هرگز به نفع كل نیست.

همگام شدن نه تنها روی دیگران، بلكه روی ما نیز تأثیر قابل ملاحظه ای بر جای می گذارد .وقتی با دیگران همگام می شویم در واقع به درون آنها می رویم و در ذهن آنها جا می گیریم و در ارتباطمان باید سعی مان در افزایش و ارتفاء بیش از بیش این رفتارها باشد و درنتیجه تجربه ای از آنها پیدا كنیم. همگام شدن مؤثر به ما امكان می دهد با دیگران برخورد همدلانه و به یاد ماندنی داشته باشیم.


منبع : کانون ان ال پی ایران

 
Award 2013

گواهینامه مستر NLP

از موسسه Body & Mind conception فرانسه

Award 2011

گواهینامه مستر NLP

از موسسه Body & Mind conception فرانسه