Demo

تکنيک آنکور (Anchor) در ان ال پیواژه آنکور Anchor به معانی لنگر کشتی – مهار کردن – تکيه گاه – محکم شدن ترجمه شده است. در ان ال پی هر محرکی که موجبات تغيیر در حالت ما را فراهم سازد، آنکور يا برانگيزاننده ناميده می‌شود.

به بيانی ديگر می‌توان گفت در NLP آنکور عبارت است از هم نشينی يا پيوند يک محرک عصبی (Stimulus) با يک پاسخ قابل پیش بينی. آنکورها می‌توانند به صورت طبيعی پيدا شوند و يا مطابق خواسته خودمان به وجود آيند. به عنوان مثال ممکن است بوی اسکناس نو و تا نشده شما را ياد دوران کودکی و ايام عيد بياندازد و مقداری از خاطرات و احساسات مربوط به آن دوران را در شما به صورت تصورات ذهنی باز آفرينی کند.


آنکور

- دو نوع آنکور وجود دارد که عبارتند از:

-I آنکورهای مثبت:

آنکورهايی هستند که حالت بيرونی مطلوبی را ايجاد می‌کنند.

آنکور مثبت می‌تواند امنيت، خوشحالی، احساس قدرت، اعتماد به نفس و... را افزايش دهد.

آنکور مثبت بر لحظه‌های خوب تاکيد يا آن را ايجاد می‌کند. به عنوان نمونه در يک مسافرت دل انگيز تابستانی، به هنگام رانندگی در جاده‌های کوهستانی همزمان به يک آهنگ و موسيقی زيبا گوش می‌دهيد، بعداً که به همان موسيقی گوش بدهيد ياد لحظات خوش آن سفر برای شما تداعی می‌گردد.

-II آنکورهای منفی:

آنکورهايی هستند که حالت درونی و حس های نامطلوب و ناراحت کننده را بر می‌انگيزاند.

فرضاً در غم و اندوه از دست دادن يک عزيز به سوگ نشسته‌ايد و در اوج ناراحتی هستيد، فردی نزد شما می‌آيد و دست روی شانه چپ شما می‌گذارد و چند ثانيه شانه شما را لمس می‌کند. در آينده وقتی شانه چپ شما لمس شود، احساس خوبی در شما بوجود نمی‌آيد.

آنکورهای حسی يا لمسی به عنوان قوي‌ترين نوع آنکور عمل می‌کند.

حال ببينيم اگر يک فوتباليست حرفه‌ای در موقعيت حساس مثل زدن ضربه پنالتی قرار گيرد، چگونه می‌تواند از اين تکنيک بهره‌مند شود.

او می‌تواند قبلاً برای خود تعيين کند که چه وضعيتی را می‌خواهد.

در قدم اول با بوجود آوردن يک تصوير ذهنی مربوط به يک خاطره دل انگيز و يادآوری کسب پيروزی و قهرمانی در مسابقات ورزشی در خاطره خود غرق می‌شود و همه جزئيات حسی مربوط به آن را به ياد می‌آورد.

در قدم بعدی زمانی که به اوج خاطره‌اش می‌رسد، مچ دست خود را گرفته و لمس می‌کند تا با اين محرک عصبی (Stimulus) نسبت به آن خاطره شرطی شود. از آن به بعد هر موقع بخواهد ضربه پنالتی بزند، با گرفتن و لمس کردن مچ دست آن خاطره پيروزی و قهرمانی در او زنده می‌شود و با قدرت و شايستگی تمام اقدام به زدن ضربه پنالتی می‌کند.

هر چند در اينجا به بيان و طريقه ساختن آنکور پرداختيم ولی بايد تأکيد کنم که اين توضيحات در ساده‌ترين سطح آموزش و يادگيری اين بحث قرار دارد. بهترين راه برای استفاده کردن از اين تکنيک‌ها اين است که دوره عملی آن را حتماً تحت نظر يک استاد مجرب و دوره ديده طی نماييد. زيرا ان ال پی بيش از آنکه يک تئوری باشد يک کار عملی است.


منبع : کانون ان ال پی ایران

(توسط اعضای کانون NLP )

 

 
Award 2013

گواهینامه مستر NLP

از موسسه Body & Mind conception فرانسه

Award 2011

گواهینامه مستر NLP

از موسسه Body & Mind conception فرانسه